Kinesiotaping

Představuje terapii pomocí pružných samolepících barevných pásek aplikovaných na kůži.

Jejich pole působnosti je velice široké. Nejčastěji se aplikují pro stabilizaci kloubů či odlehčení přetížených svalů, nebo naopak pro zvýšení svalového napětí. Své uplatnění nachází i při léčbě interních onemocnění, používají se také na podporu funkce bránice nebo dechové funkce.

Funkčnost tejpů spočívá především ve zvýšené cirkulaci přímo pod tejpem a následné zvýšení látkové výměny.

Kvalitně vyrobené tejpy jsou zdravotně nezávadné a lze je použít již od kojeneckého věku.

Preferujeme tejpování po předchozí cílené terapii, vhodně zvolenou aplikací tejpu tak prodloužíme účinek dosažený naší terapií. U akutních bolestivých stavů tejpujeme i mimo terapeutickou jednotku.

„Správný krok ke zdravému pohybu.“

kontakt

ordinační hodiny

Fyzio Step s.r.o. | Bartošova 45,  Zlín 760 01 | IČ: 09750886