Previous
Next

Fyzio Step s.r.o.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v centru Zlína.

Poskytujeme léčebnou rehabilitaci a fyzioterapii dětí a dospělých. Specializujeme se také na péči o zájmové i vrcholové sportovce.

Zabýváme se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Zaměřujeme se také na léčbu chronických obtíží pohybového systému, které mají přímý vztah k poruchám vnitřních orgánů a jejich závěsného aparátu.

Díky zkušeným terapeutům s mnohaletou praxí propojujeme poznatky moderních terapeutických metod a konceptů.

Klademe důraz na individuální, empatický přístup terapeutů a důkladné vyšetření, které je pro nás pilířem následné léčby.

Chcete-li obtížím předcházet nebo již potřebujete nějaký zdravotní problém vyřešit, neodkládejte jej a udělejte „správný krok ke zdravému pohybu“.

Rádi Vás budeme při Vašich krocích a pokrocích doprovázet.

Fyzioterapie

fyzioterapie

Základem naší péče je individuální fyzioterapie využívající principy neurofyziologie, biomechaniky a vývojové kineziologie.
Vycházíme z moderních terapeutických konceptů a technik, ve kterých jsme odborně vyškoleni:

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS dle prof. P. Koláře)
Bobath koncept
Bazální posturální programy podle Čápové
Viscerální manipulace
Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
Techniky myoskeletální medicíny (Měkké a mobilizační techniky)

DNS

Viscerální manipulace

Jedná se o velmi jemnou manuální terapii, kterou se dá ovlivnit přirozený a samovolný pohyb orgánů a jejich závěsného aparátu v prostoru dutiny hrudní, břišní a pánevní.
Stejnou měrou se uplatňuje také v terapii pohybového aparátu, pokud hlavní příčina těchto potíží leží v oblasti vnitřních orgánů.

Kinesiotaping

Představuje terapii pomocí pružných samolepících barevných pásek aplikovaných na kůži.
Jejich pole působnosti je velice široké. Nejčastěji se aplikují pro stabilizaci kloubů či odlehčení přetížených svalů, nebo naopak pro zvýšení svalového napětí. Své uplatnění nachází i při léčbě interních onemocnění, používají se také na podporu funkce bránice nebo dechové funkce.

NÁŠ TÝM

Odbornou péči zajišťují plně kvalifikovaní fyzioterapeuti s vysokoškolským vzděláním, řadou prohlubujících kurzů a osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Mgr. Pavel Štěpán

Vzdělání

2006 – 2008
Magisterský studijní obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2002 – 2005
Bakalářský studijní obor Fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

2021 – DNS běžecký speciál (Mgr. Petra Valouchová, Ph.D., Mgr. Ondřej Růžek)
2018 – Refresh DNSVyšší pozice (Mgr. Jana Veselá)
2017 – Refresh DNSSport (Mgr. M. Ježková, Mgr. M. Truc)
2017 – Refresh DNSPediatrie (Mgr. M. Lepšíková, Mgr. K. Ptáková)
2015 – 2016 – Dynamická Neuromuskulární Stabilizace A, B, C, D (prof. PaedDr. P. Kolář, Ph.D.)
2014 – Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie A, B – přístup na principech neurofyziologie (Mgr. B. Fišerová)
2012 – Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii (Mgr. M. Bajerová)
2010 – 2011 – Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (E. Janíková)
2009 – 2011 – Viscerální manipulace I, II, III, IV (A.J. de Koning, DO)
2008 – 2009 – Bazální programy ve fyzioterapiičást A, B (J. Čápová)
2005 – Nespecifické mobilizace (Z. Jebavá)

VII. Sympozium sportovní medicíny, Dříteč (2019)
DNS kongresMedicína pohybového systému ve sportu, Praha (2018)
Dynamická neurosvalová stabilizace, úvod do diagnostiky a terapie dle doc. Koláře, Kroměříž (2011)
Týmová spolupráce v terapii pacientů s DMO, Ostravská univerzita v Ostravě (2008)
Fascie a psychosomatika, UTB Zlín (2008)
Aktuality ve fyzioterapii 2008 – Obtížně zvládané stavy v rehabilitaci a fyzioterapii, Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc
Aktuality ve fyzioterapii 2007 – Diagnostika ve fyzioterapii, Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc
Aktuality ve fyzioterapii 2006 – Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti a problémy, Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc
Přínos spolupráce fyzioterapeutů a ergoterapeutů pro pacienty s neurologickým postižením, Ostrava (2006)
Bobath koncept, Frýdek Místek (2006)
Endoprotetika kyčle a kolene – současný pohled, BRC Čeladná (2006)
Závažná onemocnění v kardiologické praxi, BRC Čeladná (2006)
Význam hlubokého stabilizačního systému v kinezioterapii osteoporóz, BRC Čeladná (2006)

Fyzioterapeut Pavel Štěpán

Mgr. Edita Štěpánová

Vzdělání

2005 – 2007
Magisterský studijní obor Fyzioterapie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2002 – 2005
Bakalářský studijní obor Fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

2021 – 2022 – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře A, B (Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Jana Veselá)
2021 – Advanced BABY BOBATH (R. Giezek, F. Zografou, T. F. Blom)
2018 – Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy dětí i dospělých (PhDr. I. Pallová)
2018 – Medical Taping Concept (Mgr. L. Krestová)
2017 – 2018 – NDT Basic Bobath v pediatrické praxi (Mgr. O. Večeřová, MUDr. Švandová, F. Zografou, Z. Szwiling, T. F. Blom)
2017 – Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta (Mgr. V. Kristková, Mgr. T. Zemánek)
2016 – Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie přístup na principech neurofyziologie (Mgr. B. Fischerová)
2016 – Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou (Mgr. V. Kristková, Mgr. T. Zemánek)
2016 – Fyziologická a patologická chůze u pacientů s DMO (Mgr. O. Večeřová)
2016 – Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami (Mgr. O. Večeřová)
2007 – Bazální programy ve fyzioterapii A (J. Čápová)
2005 – Nespecifické mobilizace (Z. Jebavá)

Hra u dětí se zdravotním znevýhodněním, V. Vítová (2018)
Dětská noha ve fyzioterapii, ortopedii a podiatrii (Odborná konference Umění fyzioterapie), Nový Jičín (2016)
Možnosti ortotického zajištění dolních končetin u dětí s ortopedickými problémy – Aktivní účast s přednáškou Fyziologická chůze, Zlín (2016)
Dětská mozková obrna (Odborná konference), Boskovice (2016)
Sjezd rehabilitační a fyzikální medicíny – Hlavní současné trendy rehabilitace, Luhačovice (2011)
Aktuality ve fyzioterapii – „Poruchy a postižení periferního nervového systému v rehabilitaci a přínos vybraných diagnostických metod pro rehabilitační praxi“, Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc (2011)
Týmová spolupráce v terapii pacientů s DMO, Ostravská univerzita v Ostravě (2008)
Konference regionu Brno, Unify (2008)
Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice (2008)
Odborná konference „Rehabilitace v kardiologii“, Brno (2008)
Vývoj, podpora a rozvoj prostorové orientace zrakově postiženého dítěte před vstupem do školy, Zlín (2008)
Infantilní cerebrální paréza (ICP) – medicínská rehabilitace a fyzioterapie, Zlín (2007)
Aktuality ve fyzioterapii 2007 – Diagnostika ve fyzioterapii, Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc
Aktuality ve fyzioterapii 2006 – Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti a problémy, Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc

Fyzioterapeutka Edita Štěpánová

REFERENCE

Tomáš Fořt

BK Mladá Boleslav, člen širší hokejové reprezentace

„S Pavlem spolupracuji dlouhodobě, významně mi pomohl i po operaci ramene. Během sezóny se na něho mohu kdykoliv obrátit, to je pro mě velice důležité. Co je pro mě nejdůležitější je to, že mi „nechytne rybu, ale učí mě rybařit“. Hodně mi pomohl s vnímáním vlastního těla, ať už jde o práci s dechem nebo cvičení s využitím DNS, což mi pomáhá vyvarovat se případným bolestem nebo zraněním. Nechci opomenout velice přátelský přístup, kterého si vážím.“

Reference - Tomáš Fořt
Reference Barbora Karlíková

Barbora Karlíková

několikanásobná mistryně ČR v gymnastickém aerobiku, vítěz Slovak Aerobic Open - obě v kategorii jednotlivec, 6. místo - Evropské hry v Minsku v kategorii pětic

„Líbil se mi profesionální přístup. Cviky DNS na záda cvičím dodnes a problémy se mi nevrací. Jsem moc ráda za tuto pomoc.“

Luděk Randár

herec Městského divadla Zlín

„Spokojen byl i král český a císař římský Karel IV.“

Reference Luděk Randár

„Správný krok ke zdravému pohybu.“

kontakt

Mgr. Pavel Štěpán (dospělí klienti, sportovci)

+ 420 732 668 176
stepan@fyziostep.cz

Mgr. Edita Štěpánová (fyzioterapie dětí)

+420 732 774 123
stepanova@fyziostep.cz

ordinační hodiny

Fyzio Step s.r.o. | Bartošova 45,  Zlín 760 01 | IČ: 09750886