fyzioterapie

Základem naší péče je individuální fyzioterapie využívající principy neurofyziologie, biomechaniky a vývojové kineziologie.
Vycházíme z moderních terapeutických konceptů a technik, ve kterých jsme odborně vyškoleni:

Jedná se o diagnosticko-terapeutický koncept založený na faktech a principech neurologie (neurofyziologie), anatomie, biomechaniky, kineziologie a dalších vědeckých oborů medicíny. Jde o soubor teoretických poznatků a praktických zkušeností, které prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. integroval, popsal a přenesl do praxe.

DNS vychází z poznatků o vývoji pohybu a držení těla v prvních měsících a letech života zdravého jedince.
Současně k diagnostice a terapii, resp. tréninku využíváme vývojové pozice (polohy), při kterých porovnáváme držení těla zdravých dětí v daných pozicích s držením těla klienta, a tak zjišťujeme odchylky, které je třeba napravit. Dlouhodobým cílem je nejen ovlivnění bolesti, ale funkční, a nakonec i strukturální adaptace na cvičení.

Základem DNS cvičení je správná stabilizace trupu, která souvisí se správným stereotypem dýchání a regulací nitrobřišního tlaku.
K ovlivnění bolesti a zlepšení držení těla DNS terapeut respektuje také mnoho dalších pravidel a detailů:

– tzv. funkční kloubní centraci (představuje správné postavení a optimální pohyb ve všech kloubech zajištěný vyváženou koordinací všech svalů, které se do okolí kloubu upínají a kloubem pohybují)

– správnou posturu neboli držení těla při pohybu současně se svalovou koordinací a kloubní centrací

– klade důraz na správné zatížení opěrných segmentů

– udržení správných křivek páteře se zajištěním adekvátního pohybu v každém segmentu páteře jako důležitý předpoklad kvalitního pohybu

– určuje vhodnou polohu, při které volí adekvátní zátěž a optimální délku cvičení

– hledá „klíčový článek“, tj. hlavní poruchu, která problém pacienta způsobila

Pavel Štepán a Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D.

Bobath koncept vychází z nejnovějších neurofyziologických poznatků o vývoji motoriky dítěte a v současnosti představuje jeden z nejuznávanějších konceptů v dětské rehabilitaci.

S úspěchem se tento přístup využívá u pacientů s neurologickými poruchami hybnosti, především dětí s dětskou mozkovou obrnou a pacientů po cévních mozkových příhodách.

Pro terapii novorozenců a kojenců byl vytvořen tzv. Baby Bobath, který se uplatňuje v terapii dětí do jednoho roku s rizikovou diagnózou nebo lehkým motorickým opožděním či asymetrií.

Bobath terapeut na základě podrobné analýzy pohybového chování dítěte stanoví ve spolupráci s rodiči svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití specifických technik, které jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily svalové napětí pacienta a usnadnily provést pohyb co nejlépe bez patologických kompenzačních vzorů. Snahou terapeuta je umožnit pacientovi získat novou senzomotorickou zkušenost, ze které se následně učí nové dovednosti nebo snadněji provádí dovednosti stávající.

Cílem terapie není jen kvalita pohybu, ale především kvalitnější účast dítěte v aktivitách každodenního života.

Jedním ze zásadních prvků terapie je tzv. handling – manipulace s dítětem a stimulace správných pohybových vzorů. Handling poté využívají především rodiče v běžných denních činnostech a aktivitách. Naučí se, jak s dítětem manipulovat, jak jej nosit, krmit, oblékat, v jakých polohách a situacích si s ním hrát, aby podpořili jeho správný vývoj.

Koncept vychází z neurofyziologických poznatků a ze zákonitostí raného psychomotorického vývoje dítěte. Uplatňuje se u celé řady neurologických, traumatologických i ortopedických diagnóz.

Koncept si v motorických projevech jedince všímá drobných koordinačních celků, tzv. bazálních posturálních programů (BPP), které jsou základním stavebním prvkem fyziologické hybnosti. Přítomnost, respektive nepřítomnost těchto BPP ovlivní strategii centrálního řízení pohybu a následně funkčnost pohybového aparátu.

Návrat k BPP nám umožňuje působit léčebně na hybný systém člověka způsobem, který mu je přirozený. Terapie pozitivně ovlivňuje stabilizaci klíčových kloubů (ramenních a kyčelních) a stabilizaci osového orgánu potažmo celé páteře. Dochází ke zkvalitnění dechové mechaniky a zlepšení dechové funkce, včetně příznivého ovlivnění peristaltiky a orgánů pánve. Uplatnění BPP v lokomotorice během terapie a ve spontánní projevech má také jednoznačný formativní vliv na strukturu.

 

Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie

Měkké a mobilizační techniky

„Správný krok ke zdravému pohybu.“

kontakt

Mgr. Pavel Štěpán (dospělí klienti, sportovci)

+ 420 732 668 176
stepan@fyziostep.cz

Mgr. Edita Štěpánová (fyzioterapie dětí)

+420 732 774 123
stepanova@fyziostep.cz

ordinační hodiny

Fyzio Step s.r.o. | Bartošova 45,  Zlín 760 01 | IČ: 09750886